Home Ons Instituut Locaties en Trainingsdagen Kosten Aanmelden Referenties Contact & Vragen
Examentraining Nederlands  Examentraining Frans  Examentraining Duits Examentraining Engels Examentraining Wiskunde A  Examentraining Wiskunde B Examentraining Geschiedenis Examentraining Aardrijkskunde VAKKEN LOCATIES Examentraining Dordrecht  Examentraining Rotterdam  Examentraining Gorinchem  Examentraining Den Haag Examentraining Oud-Beijerland Examentraining Tilburg Examentraining Oisterwijk/Boxtel Examentraining Breda Examentraining Biologie Examentraining Natuurkunde  Examentraining Scheikunde Examentraining Economie Examentraining Spaans  Examentraining Maatschappijwetenschappen Examentraining Kunst algemeen Examentraining Bedrijfseconomie
Examentraining voor alle vakken en niveaus Slagen doe je met Samen Examen!

VWO

HAVO

VMBO-TL

Wet bescherming persoonsgegevens

 

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens van leerlingen aan derden, zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Wij houden ons in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

 

In het kader van onze dienstverlening leggen wij diverse gegevens vast. Wij hebben een leerlingen administratie waarin de gegevens van uw inschrijving en eventueel resultaat wordt vastgelegd. 

 

Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om u gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te sturen en/of uw mening daarover te vragen.

 

Wijzigen of verwijderen van gegevens

 

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren en/of aanvullen. Het verwijderen van uw gegevens kan pas na het verstrijken van de wettelijke termijn die wij verplicht zijn aan te houden. U heeft verder het recht om ons te verzoeken u mee te delen welke persoonsgegevens, die op u betrekking hebben, worden opgeslagen.

 

Beveiliging gegevens

 

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Cookies

 

Wij maken geen gebruik van zogenoemde Cookies.